Bedrijven

De bouwkundig all-round aannemers zijn verenigd in de Vereniging Restauratie Noord VRN) terwijl de gespecialiseerde aannemers en de restauratoren zijn verenigd in de Restauratoren Vereniging Noord (RVN).

Doelstelling van zowel VRN als ook RVN is het uitwisselen van kennis en het actief ondersteunen van de leden op het vlak van kwaliteitsborging / certificering en het opleiden van medewerkers.

Voor de certificering in Noord en Oost Nederland is het Kennis+Kunde register van de Stichting Certificering Restauratie van groot belang.

Een beperkt aantal deelnemers is via Stichting ERM gecertificeerd.

Voor beiden geldt dat de werkwijzen als vastgelegd in de URL’s (UitvoeringsRichtLijnen) wordt gevolgd en gecontroleerd.

« Terug