Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 04

Opleidingsprojecten

Projecten

Van Harenskerk (St. Annaparochie)

Initiatiefnemer voor de bouw van de Van Harenskerk van St. Annaparochie was de vermogende Friese grietman Willem van Haren. Hij woonde tegenover de oude dorpskerk in zijn splinternieuwe Van Harenshuis. Er moest ook een nieuwe kerk komen, vond Van Haren en hij zorgde ervoor dat er een financiering van 17.536 gulden op tafel kwam om de nieuwe kerk te bouwen. In 1682 kon de eerste dienst in de achtkantige Van Harenskerk worden gehouden. Het is daarmee het oudste oorspronkelijk protestantse kerkgebouw in Friesland. Aan de noordkant van de kerk ligt de grafkapel van de Van Harens. Sinds 2012 is de Van Harenskerk eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
In 2016 heeft Julianus Ambachtelijke Bouwers het interieur van de Van Harenskerk gerestaureerd. Tijdens het werk werden onder de oude houten vloer een dertig grafzerken aangetroffen die moeten dateren uit de voorganger van de Van Harenskerk. Besloten werd de zerken opnieuw als vloer te gaan gebruiken.

Van Harenskerk , Van Harenstraat 1, 9076 BW St. Annaparochie

Aannemer Julianus Ambachtelijke Bouwers Marsum
Opdrachtgever Stichting Alde Fryske Tsjerken
Architect Grunstra BNA Architecten Bolsward
Aantal leerlingen 1
Bouwstart 2016

Locatie