Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 04

Opleidingsprojecten

Projecten

Grafkelder Magnuskerk (Anloo)

De Magnuskerk van Anloo hoort samen met die van Vries tot de oudste Drentse kerken. Het tufstenen schip van de Magnuskerk dateert van rond 1100. Honderden jaren werd in de kerk begraven. Er liggen niet alleen grafplaten in de kerkvloer, ook was allang bekend dat er een grafkelder in het koor van de kerk moest liggen. Onlangs werd de kelder voor het eerst opengemaakt. Het graf moet eigendom geweest zijn van de rijke Anlooër familie Alberda. Deze heeft de kelder halverwege de achttiende eeuw voor een bedrag van 300 gulden gekocht.
Brands Bouwgroep restaureerde de grafkelder en maakte hem toegankelijk voor het publiek. In de kelder is een kist geplaatst, waarin de beenderen zijn gelegd die in de kelder werden aangetroffen.

Magnuskerk van Anloo, Kerkbrink 1, 9467 PH Anloo

Aannemer Brands Bouwgroep Emmen
Opdrachtgever Stichting Vrienden van de Magnuskerk
Architect Holstein Restauratie Architectuur
Aantal leerlingen 1
Bouwstart 2016

Locatie