Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

(1 september 2017)   Zoals bekend is er door de gewijzigde kwalificatiestructuur een eind gekomen aan de opleiding Restauratietimmerman op niveau 3 die VRN vele jaren heeft ondersteund. De laatste lichting van vier leerlingen heeft onlangs in Drachten de opleiding met een diploma voltooid.

(14 juni 2017)  Er kwamen dinsdag 13 juni maar liefst zo’n dertig belangstellenden af op de informatieavond bij ROC Friese Poort in Drachten over de nieuwe mbo-opleiding Professional Restauratie. Zowel de Friese Poort als mede-initiatiefnemers ROP Noord-Nederland en de Vereniging Restauratie Noord toonden zich enthousiast over zoveel aandacht voor de nieuwe opleiding. Bij voldoende deelname zal deze in september ook in Drachten van start kunnen gaan.