Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

EERSTE BIJEENKOMST COÖPERATIE RESTAURATIE NOORD IN DRACHTEN

In de statige omgeving van de kapel van het Karmelklooster in Drachten vond op donderdag 13 juni 2019 de eerste bijeenkomst plaats van Coöperatie Restauratie Noord.

Sinds kort is Coöperatie Restauratie Noord als vereniging actief om de krachten in de noordelijke restauratiebranche te bundelen. Ab Meijerman is de eerste voorzitter van CRN geworden.

Voor een publiek van enkele tientallen belangstellenden hield hij een presentatie over de doelstellingen en de plannen van de nieuwe vereniging.
Meijerman benadrukte het belang van samenwerking nu steeds duidelijker wordt dat Noord-Nederland de komende jaren mede als gevolg van de aardbevingen in Groningen voor een zeer stevige restauratieopgave staat. Bovendien wordt het steeds belangrijker dat de verschillende partijen hun kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, versterking en herbestemming met elkaar delen. Daar zijn meer partijen voor nodig dan alleen de bedrijven in de restauratiebranche die indertijd het voortouw namen bij het zoeken van samenwerking, stelde de CRN-voorzitter.

Wie kunnen lid worden van de Coöperatie Restauratie Noord?
•    Vereniging Restauratie Noord (VRN-leden worden via de VRN lid van Coöperatie Restauratie Noord)
•    Stichting Certificering Restauratiebedrijven
•    ROC’s en opleidingsbedrijven bouwsector
•    verenigingen en stichtingen van monumenteigenaren
•    organisaties voor advies en ondersteuning van de restauratiesector
•    organisaties die een depot voor historisch bouwmateriaal beheren
•    restauratiearchitecten
•    provincies en verenigingen van gemeenten (adviserende leden)

Heeft u belangstelling om als organisatie lid te worden van de Coöperatie Restauratie Noord? Download hier het inschrijfformulier! U kunt het ook gebruiken om een afspraak te maken.

Op de foto voorzitter Ab Meijerman tijdens zijn presentatie van Coöperatie Restauratie Noord in Drachten. (foto Bert Buiring)