Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

VRN-BESTUURSSECRETARIS HENK LOHRENGEL OVERLEDEN

(22 februari 2018) Op 15 februari jl. is totaal onverwachts op 68-jarige leeftijd Henk Lohrengel overleden. Henk Lohrengel stond mede aan de wieg van de Vereniging Restauratie Noord, ROP Noord-Nederland en de Stichting Certificering Restauratie.

Ruim tien jaar geleden besloten restauratiebedrijven in Noord-Nederland meer te gaan samenwerken om de kwaliteit van de restauratiesector te verbeteren. Grote angst was dat oudere ervaren vaklieden verdwenen zonder dat er jongeren waren om hun plaats in te nemen. Om hun nieuwe organisatie handen en voeten te geven riepen ze de hulp in van Henk Lohrengel. Al snel leerden de initiatiefnemers zijn manier van werken kennen: stapje voor stapje op je doel af. Met oog voor detail, maar ondertussen wel precies weten je waar naartoe wilt en weten wat je onderweg nodig hebt...
In november 2009 was de Vereniging Restauratie Noord een feit. Inmiddels heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een organisatie met zo’n 40 leden die in staat is haar partij mee te blazen in de noordelijke restauratiesector o.a. dankzij goede contacten met de verschillende overheden.

Jonge vakmensen
Van het begin af is het opleiden van jonge vakmensen een belangrijke doelstelling van VRN geweest. Voor een niet onbelangrijk deel is het aan het organisatietalent van Henk Lohrengel te danken dat het lukte om de sector en het onderwijs op één lijn te krijgen en de stichting Restauratie Opleidingsprojecten Noord-Nederland van de grond te tillen. Ondanks de crisis in de bouw slaagde ROP er de afgelopen jaren in om in Groningen, Friesland en Drenthe vijftig nieuwe vakmensen af te leveren. Ook hier bewezen de inzet van Henk Lohrengel en zijn bereidheid om er ‘even’ een telefoontje aan te wagen belangrijke succesfactoren te zijn. Met de nieuwe structuur in het mbo-restauratieonderwijs gaat ROP Noord-Nederland een nieuwe toekomst tegemoet.

Verbeteren kwaliteit
Al snel was duidelijk dat naast goede opleidingen ook het certificeren van bedrijven een belangrijke stap was om in de restauratiesector de kwaliteit te verbeteren. Wat aanvankelijk een interne aangelegenheid leek, werd al snel - mede op aandringen van Henk Lohrengel - veel breder getrokken. De impact van certificering zou vele malen groter worden als een onafhankelijk instituut dat proces zou kunnen organiseren. En het zou nóg beter werken als de sector zo’n initiatief zelf zou dragen.
Mede dankzij het uitgebreide netwerk van Henk Lohrengel lukte het om al die verschillende partijen bij elkaar te krijgen en vervolgens de provincies ook enthousiast te maken en ze te laten investeren in het initiatief. In 2014 was de Stichting Certificering Restauratie een feit. Op dit moment heeft al zo’n driekwart van de VRN-leden een SCR-certificaat en staat ingeschreven in het Register Kennis + Kunde.

De inzet en betrokkenheid van Henk Lohrengel zijn de afgelopen tien jaar van grote waarde geweest bij de totstandkoming met de VRN, ROP Noord-Nederland en de SCR. Er zijn drie sterke organisaties van de grond gekomen die voor het behoud van het cultureel erfgoed in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel van grote waarde zijn en zullen blijven.

(Foto: Boris Stokman)