Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

SUBSIDIE IN DE BOUW VOOR EVC-TRAJECTEN STOPT NA 1 JULI

 (14 april 2017) Kandidaten uit de bouw met minimaal vijf jaar werkervaring kunnen tot nu toe  kosteloos een EVC-traject volgen. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze subsidiemogelijkheid na 1 juli ophouden te bestaan en is het voor belangstellenden dus zaak om snel te handelen! Temeer daar het vanaf 1 mei mogelijk wordt om een EVC-traject te doorlopen zonder taal- en rekentoetsen te hoeven maken waardoor de duur ervan aanzienlijk verkort wordt.

De letters EVC staat voor Erkenning (van eerder) Verworven Competenties. Het traject wil zichtbaar maken welke kennis, inzichten en ervaringen een werknemer opgedaan heeft zonder daarvoor een specifieke opleiding te hebben afgerond. Het resultaat wordt vastgelegd in een zogeheten Ervaringscertificaat dat werknemers kunnen gebruiken om in te stromen in een vervolgopleiding. Ook kan het certificaat een rol  spelen in een cv.
Voor werkgevers kunnen EVC-certificaten van belang zijn om het vakmanschap van het personeel aan te tonen.

Deelnemers aan een EVC-traject moeten minimaal vijf jaar werkervaring hebben. In de praktijk wordt een minimumleeftijd van 23 jaar gehanteerd. Deelname is kosteloos als de werkgever is aangesloten bij de CAO voor de Bouwnijverheid en premie afdraagt aan het O&O-fonds.

Deelnemers uit de bouw worden tijdens hun EVC-traject begeleid door adviseurs van de EVC-centra Bouw & Infra. Dit is een zelfstandig onderdeel van Volandis, een nieuwe organisatie vorig jaar ontstaan uit een fusie van Fundeon en Arbouw.
Meer informatie voor werknemers staat in de EVC-flyer van Volandis. Op de site van de organisatie staat uitgebreide informatie voor werkgevers en werknemers. Geïnteresseerden in het werk van Volandis kunnen zich op de site abonneren op de nieuwsbrief van Volandis.