Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

VERENIGING RESTAURATIE NOORD STELT NIEUW BELEID VAST

(10 maart 2017) De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Restauratie Noord ging onlangs unaniem akkoord met de nieuwe Beleidsnotitie VRN 2017-2020. De komende jaren wil de vereniging zich vooral inzetten voor de certificering van restauratiebedrijven, betere opleidingen en de promotie van het restauratievak.

Tijdens de VRN-vergadering, die gehouden werd in het huis Lemferdinge in Eelde (foto), traden voorzitter Guusje Notebomer en secretaris Niels van Dijk af. Guusje Notebomer ging uit het bestuur vanwege haar nieuwe functie buiten de bouwsector, terwijl Niels van Dijk, die van het begin af in het VRN-bestuur zat, statutair niet herkiesbaar was.
Bestuurslid Douwe Offringa werd de nieuwe VRN-voorzitter. Als nieuwe bestuursleden koos de vergadering Jan Notebomer en Rolf Vuurboom. Later zal het bestuur uit zijn midden de nieuwe secretaris kiezen.

Verder professionaliseren
De Beleidsnotitie VRN 2017-2020 zegt dat de missie van VRN sinds de oprichting van de verenging in 2009 feitelijk niet veranderd is. Essentieel voor kwaliteit is en blijft kennis van het restauratievak. Destijds was het delen van die kennis een belangrijke reden om de handen ineen te slaan. Kwaliteit en vakkennis op het gebied van restauraties zullen ook in de toekomst de belangrijkste drijfveren zijn om de noordelijke restauratiebedrijven verder te professionaliseren.

Certificering en scholing
VRN voelt zich nauw betrokken bij de Stichting Certificering Restauratie. Belangrijke opgave wordt het de komende tijd om erop toe te zien dat de onafhankelijkheid van de certificeringsprocedure gewaarborgd blijft en daarmee de waarde van het kwaliteitslabel.
Verder wil de vereniging haar leden de best mogelijke opleidingsstructuur aanbieden. Zo is de vereniging betrokken bij de stichting Restauratie Opleidings Plaatsen Noord-Nederland en bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Ook wil VRN de komende jaren meer naar buiten treden om het restauratievak te promoten bij monumenteneigenaren, overheden en erfgoedorganisaties.

Lidmaatschap
Over het lidmaatschap zegt de Beleidsnotitie: ‘Activiteiten van VRN als die op het gebied van opleiding en scholing moeten de leden van het financiële voordeel van hun lidmaatschap overtuigen. Hetzelfde geldt voor onze inspanningen rond kwaliteit en promotie.’ VRN wil zich de komende jaren voor haar leden meer dan ooit waar gaan maken.
Destijds heeft de vereniging als werkgebied voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe gekozen. In haar nieuwe Beleidsnotitie heeft VRN het principebesluit genomen om de komende jaren ook voor Overijssel te gaan werken.

Kijk hier voor de integrale tekst van de Beleidsnotitie VRN 2017-2020.

foto: Hans Dekker / Stichting Het Drentse Landschap