Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

VRN PARTNER IN PROJECT CENTRUM VOOR RESTAURATIETECHNIEK

(12 oktober 2016) Vereniging Restauratie Noord is partner geworden in het project Centrum voor RestauratieTechniek waarin restauratiebranche en beroepsopleidingen samenwerken om de komende tijd een nieuwe landelijke opleidingsstructuur te realiseren.

Het project Centrum voor RestauratieTechniek is 2014 van start gegaan als initiatief van het Platform Erfgoedopleidingen. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het aanpassen van het restauratieonderwijs.

Keuzedelen restauratie
Omdat de restauratiebranche te maken heeft met een (te) lage instroom van leerlingen, worden voor de algemene bouwopleidingen op mbo-niveau 2 en 3 drie keuzedelen over restauratie ontwikkeld. Vanaf 2017 zal dit een feit zijn.
De ervaring leert dat zo’n kennismaking met het restauratievak meer jongeren stimuleert om uiteindelijk voor een specialistische restauratie-opleiding te kiezen dan de aanpak tot nu toe waarbij ze eerst specifiek voor zo’n opleiding moeten kiezen.

Specialist restauratie
Het project Centrum voor RestauratieTechniek heeft de ervaringen uit de praktijk meegenomen in het vaststellen van de opleidingseisen voor de nieuwe mbo-niveau 4 opleiding Specialist Restauratie. Deze komen in een nieuw kwalificatiedossier te staan.
Het project Centrum voor RestauratieTechniek is gestart in 2014 en zal doorlopen tot en met 2018. Voor meer informatie: www.platformerfgoedopleidingen.nl.

 logo erfgoed