Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 03

Organisatie

Coöperatie Restauratie Noord

VRN en ROP Noord-Nederland hebben begin 2019 het initiatief genomen om in Noord-Nederland één organisatie in het leven te roepen waarin alle bedrijven, instellingen en maatschappelijke initiatieven gaan samenwerken die bij restauraties betrokken zijn. Sinds 10 mei 2019 is de Coöperatie Restauratie Noord een feit.

Het idee achter de coöperatie kan helpen om in Groningen, Friesland en Drenthe de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. In Noord-Nederland lijkt dit extra van belang vanwege de buitengewone opgave die er ligt om enkele honderden monumenten in het Groninger aardbevingsgebied te herstellen en te versterken.

Uit onderzoek bleek dat er bij alle betrokken partijen grote belangstelling voor een dergelijke samenwerking bestaat. Voor VRN en ROP was dit de reden om hun ideeën concretiseren in de nieuwe Coöperatieve Vereniging Restauratie Noord. Ze hebben daarbij nauw samengewerkt met het EPI Kenniscentrum dat zich als opleidingscentrum specifiek bezighoudt met aardbevingsbestendig bouwen.

Kerntaken Coöperatie Restauratie Noord

•    een actieve samenwerking binnen de restauratiebranche in Noord Nederland organiseren
•    een netwerk opbouwen om de uitwisseling van kennis en ervaring te organiseren
•    de vraag naar kennisontwikkeling en vakmanschap bundelen
•    ervoor zorgen dat er meer gekwalificeerde vakmensen voor de restauratiebranche worden opgeleid
•    stimuleren dat meer restauratiebedrijven gecertificeerd worden
•    de verbinding opleiding-arbeidsmarkt optimaliseren
•    onderzoek en innovatie in de restauratiesector stimuleren
•    bevorderen van hergebruik van historisch bouwmateriaal


Wie kunnen lid worden van de Coöperatie Restauratie Noord?

•    Vereniging Restauratie Noord (VRN-leden worden via de VRN lid van Coöperatie Restauratie Noord)
•    Stichting Certificering Restauratiebedrijven
•    ROC’s en opleidingsbedrijven bouwsector
•    verenigingen en stichtingen van monumenteigenaren
•    organisaties voor advies en ondersteuning van de restauratiesector
•    organisaties die een depot voor historisch bouwmateriaal beheren
•    restauratiearchitecten
•    provincies en verenigingen van gemeenten (adviserende leden)

Heeft u belangstelling om als organisatie lid te worden van de Coöperatie Restauratie Noord? Download hier het inschrijfformulier. U kunt het ook gebruiken om een afspraak te maken.