vervolg 02

Nieuwsitems

 (14 april 2017) Kandidaten uit de bouw met minimaal vijf jaar werkervaring kunnen tot nu toe  kosteloos een EVC-traject volgen. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze subsidiemogelijkheid na 1 juli ophouden te bestaan en is het voor belangstellenden dus zaak om snel te handelen! Temeer daar het vanaf 1 mei mogelijk wordt om een EVC-traject te doorlopen zonder taal- en rekentoetsen te hoeven maken waardoor de duur ervan aanzienlijk verkort wordt.

(10 maart 2017) De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Restauratie Noord ging onlangs unaniem akkoord met de nieuwe Beleidsnotitie VRN 2017-2020. De komende jaren wil de vereniging zich vooral inzetten voor de certificering van restauratiebedrijven, betere opleidingen en de promotie van het restauratievak.

(15 februari 2017) Onlangs is de lesstof van de opleiding Professional restauratie op mbo-niveau 4 geactualiseerd. Op dit moment wordt deze mbo-opleiding alleen nog in Den Bosch en Rijssen aangeboden, maar bij voldoende deelname wordt de opleiding per september 2017 ook in ROC Friese Poort in Drachten aangeboden.